Gammal är alltid äldst

Om Boken

Den nittioett år gamla kemisten Willy hittar efter mer än fyrtio års forskning äntligen lösningen på ett preparat som gör äldre människor unga på nytt. Det finns emellertid ett problem. För att säkra produktionen till landets pensionärer behövs fem miljoner kronor.

Tillsammans med vårdbiträdet Meron knyter han en oväntad allians med pensionerade rektorn Elsa och den odrägliga sprängmedelsexperten Börje.
Snart befinner sig gänget i ett inferno av explosioner, hotelser och förföljelser. Kommer Willys dröm att gå upp i rök?